Advertisement

Adverteren

U bespaart tijd en geld!
Betrokkenen kunnen vanaf nu alle omgevings-informatie gebundeld op de website vinden. Hierdoor behoeft niet meer elke gemeentelijke website doorzocht te worden. De informatie is in een keer gratis en compleet te vinden. Ook biedt de site links naar allerlei wettelijke regelingen. Het grote voordeel is dat minder tijd nodig is om allerlei gemeentelijke informatie te verzamelen. Daardoor weten bedrijven en burgers sneller wat de haalbaarheid van hun plannen is.

 

Ook uw logo op het Informatieloket Omgevingsvergunning!
Uit onderzoek is gebleken dat veelal initiatiefnemers/opdrachtgevers op zoek zijn naar plaatselijke architecten, adviesbureaus, aannemers of ontwikkelaars die de aanvraag voor een omgevingsvergunning kunnen begeleiden en indien bij de gemeente en/of provincie.
Om de aandacht daarop te vestigen bij burgers en bedrijfsleven is het mogelijk een button of een banner te plaatsen bij gemeenten en provincie van het aandachtsgebied van uw bedrijf.
Voor een relatief lage prijs is er de mogelijkheid om dat bij iedereen onder de aandacht te brengen.

 

Korting:
Leden van Bouwend Nederland, NLingenieurs, NVB-bouw, BNA en Stadswerk krijgen een standaard korting van 15 % op de gebruikelijke tarieven. Meer informatie hierover onder de button ‘Adverteren’ op www.informatieloketomgevingsvergunning.nl

 

Extra Korting voor Snelle Beslissers!
Vanwege de lancering van het Informatieloket Omgevingsvergunning genieten snelle beslissers tot 1 november 2012 een extra korting van 15%, ook op de ledenkorting!
Daarbij loopt de contracttermijn ook nog eens tot 1 januari 2014. (14 maanden voor de prijs van 8) Vanaf 1 januari 2013 wordt uw button of banner ook nog eens geplaatst bij het overzicht van de Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD’s) die vanaf die datum worden ingevoerd.

 

De gehanteerde prijzen gelden voor 1 jaar, bij het aangaan van contract zal het contract een looptijd hebben van 1 jaar, waarna u in de gelegenheid wordt gesteld tot verlenging.
De diverse tarieven worden weergegevenonder het kopje tarieven, de genoemde bedragen zijn ex. BTW.

 

 

BUTTON

BANNER

categorie

inwoners

basisprijs

15% ledenkorting

extra ledenkorting

basisprijs

15% ledenkorting

extra ledenkorting

1

<10.000

€80,00

€68,00

€56,00

€120,00

€102,00

€84,00

2

<20.000

€160,00

€136,00

€112,00

€240,00

€204,00

€168,00

3

<30.000

€240,00

€204,00

€168,00

€360,00

€306,00

€252,00

4

<40.000

€320,00

€272,00

€224,00

€480,00

€408,00

€336,00

5

<50.000

€400,00

€340,00

€280,00

€600,00

€510,00

€420,00

6

<60.000

€480,00

€408,00

€336,00

€720,00

€612,00

€504,00

7

<70.000

€560,00

€476,00

€392,00

€840,00

€714,00

€588,00

8

<80.000

€640,00

€544,00

€448,00

€960,00

€816,00

€672,00

9

<90.000

€720,00

€612,00

€504,00

€1.080,00

€918,00

€756,00

10

<100.000

€800,00

€680,00

€560,00

€1.200,00

€1.020,00

€840,00

11

<110.000

€880,00

€748,00

€616,00

€1.320,00

1.122,00

€924,00

12

<120.000

€960,00

€816,00

€672,00

€1.440,00

1.224,00

€1.008,00

13

>120.000

€1.000,00

€850,00

€700,00

€1.500,00

1.275,00

€1.050,00

14

Provincie en RUD's

€1.200,00

€1.020,00

€840,00

€1.800,00

1.530,00

€1.260,00

 

Categorie principe is dat men een x-bedrag betaald voor een y-aantal inwoners, hierdoor is het mogelijk om bij meerdere gemeenten te adverteren tot een grootte van 120.000 inwoners.

 

Voorbeeld : men wil bij adverteren bij gemeente 1 met 9.000 inwoners, gemeente 2 met 15.000 inwoners en gemeente 3 met 5.000 inwoners = totaal 29.000 inwoners, dus betaald men categorie 3

Indien men bij de opsomming van het aantal inwoners van gemeente uit categorie 1 t/m 12 boven categorie 12 uitkomt, dan zal het elk deel hoger dan categorie 12 worden ondergebracht in de categorie 1 t/m 12.

Voor een heldere opgaven hiervan kunt u uw keuze doorgeven, zodat wij u een offerte kunnen aanbieden, t.z.t. zal op de website een online offerte module worden geplaatst, zodat u hier zelf direct inzicht in krijgt.

 

Bij de 21 grotere gemeenten (>120.000 inwoners), 12 provincie's en de 25 RUD's wijkt dit echter af, hierbij geldt enkelt het tarief zoals vermeldt in categorie 13 en 14.

 

Jaarlijks worden in december de nieuwe inwonersaantallen vastgesteld op basis van cijfers van CBS van het lopende jaar.

 

Bij tussentijdse samenvoeging van gemeenten zal de afgenome advertentie worden meegenomen, zonder meerprijs.

 

Ten slotte reclame afname kan per begin van elk kwartaal voor een periode van 12 maanden.

Contactgegevens Informatie Loket Omgevingsvergunning
dhr. Piet Paantjens
tel. 06-55148695

mail: piet.paantjens@stadswerk.nl of info@informatieloketomgevingsvergunning.nl